Fool


I was born and raised
As an eastern girl in a western world
I was told to choose
To choose to be what I chose to be
Speaking impartially
There doesn't seem to be a place for me
But when I look inside I find
A place to run to hide

I was born to love
A distant land and a rising sun
I was born to love this
Green and pleasant land
Which way should I turn?
Cos I seem to fall towards burning
But when I look inside I find the place
To cry, to fly, to die

You and I, born as fools now
You and I think, think we rule now

Now I see the world
As an ancient place as a smiling face
I can choose to be
What I want to be if I choose to be
Speaking impartially
If the smile grows cold without me
I know a secret place to cry, to fly, to try

You know I'm burning in a flame now

Now I see the world
As an ancient place as a smiling face
Now I see the world
As a place where I can run to hide to
Which way should I turn?
Cos I seem to fall towards burning
But when I look inside I find the place
To try, to hide, to fly

You and I, born as fools now
You and I think, think we rule now

You and I, born as fools now
You and I think, think we rule nowCaptcha
Widget
Liedje B.A. Fool is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Foolmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.A. Fool downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fool in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.