No 1


It's been so long since you were here with me
Since you left me I could I set you free
It's just a game well done myself again
And finally I'm ready to go fast you see

'Cause I did some good, and I did some bad,
I know what we had was true

You're still my NO 1 the one I'm thinking of
The one I can rely
I guess you know that so different site I love this song
This all you said and done
You're still my NO 1

The things I said I taken back you know
It's not the end 'Cause now I've taken my stand
And I miss you, and want you back in my life,
(want you back in my life, I want you back in my life)

'Cause I did some good, and I did some bad,
I know what we had was true

You're still my NO 1 the one I'm thinking of
The one I can rely
I guess you know that so different site I love this song
This all you said and done
You're still my NO 1

I remember the days how we used to laugh
How we used to dance to that song and after all this time I have no regret
You're still my no 1 (Wooh)

Du, Du Du Du Du Du, Du Du Du Du Du, Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du
Du Du Du Du Du, Du Du Du Du Du, DU Du-Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du Du

You're still my NO 1 the one I'm thinking of
The one I can rely
I guess you know that so different site I love this song
This all you said and done
You're still my NO 1

You're still my NO 1 the one I'm thinking of
The one I can rely
I guess you know that so different site I love this song
This all you said and done
You're still my NO 1Captcha
Widget
Liedje B.A. No 1 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied No 1mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.A. No 1 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje No 1 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.