Crazy For You


Oh baby baby I'm crazy for you
Are you still crazy fo me?
Cause Baby I love you
I don't think you love me
I still love u after we broke up

Oh baby baby I'm crazy for you
At the party I sall you cheaten on me
You didn't know that I'd be there
Why did you do what you did?
Why did you have to break my heart?

Oh baby baby I'm crazy fo u
Are you still crazy for me?
Cause baby I love you
I don't think you love me
I still love you after we broke up
By:
Cierra

PatriciaCaptcha
Widget
Liedje Baby Bash Crazy For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crazy For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Baby Bash Crazy For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crazy For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.