Bikini Machine


Life was oh so, so erotic
Somewhere deep inside his eyes
Share a joke, drink a coke
Tighten up your favourite clothes
Lovers always
Telling lies
Maybe they're just outta time
Dig a hole on your own
Satan's crawlin on my soul

Turn around, face this way
Better to avoid the rays
Plastic hearts ignore the pain
But oh, oh, oh mean Mr Terror believe it
Build me a queen with with your magnetic machine
Hey Mr Terror believe it
Build me a queen with with your magnetic machine
I want to be my subterranean queen
Oh no, no, no natives are frightened away
Oh no, no, no she's gonna blow you away
Mean Mr Terror believe it
Build me a queen with your magnetic machine
Mean Mr Terror believe it
Build me a queen with your bikini machine man
I want you to be my subterranean queenCaptcha
Liedje Babylon Zoo Bikini Machine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bikini Machinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Bikini Machine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bikini Machine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.