Blue Nude


Silence
Croud of the silver dance
Presence of silence
Don't be alone tonight

Take both hands we clap the flavour
I will paint you
Nights through the mastervision silence
I will paint you

Blue is the canvas
Night of the silver dance
Presence of silence
Don't be alone tonight

Take both hands we clap her claim her
I will paint you
Right through the masturbation silence
I will paint you

Arrogance is sold, arrogance is cold
I will paint you
Trying to get the stars of fashion, fashion
I will paint you

I am visible
I am invisible
I am visible
I am invisible

I am visible
I am invisible
I am visible
I am invisible

I am visible
I am invisibleCaptcha
Liedje Babylon Zoo Blue Nude is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Nudemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Blue Nude downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Nude in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.