Parallel Lines


The road blinds a white man
We don't want to walk on the pavement

Paint on your canvas,
See the colours blow the critics moan
Paint on your canvas, lose control

Parallel line
Parallel line
Parallel line, parallel
Parallel line
Parallel line
Parallel lines
Parallel

Automation of the world
Automation, automation of the world
Automation of the world, automation

Traffic holds up a groovement
We don't want to walk on the pavement

Paint on your canvas
See the colours blow the critics moan
Paint on your canvas, lose control

Parallel line
Parallel line
Parallel line, parallel
Parallel line
Parallel line
Parallel line, parallel
Parallel line
Parallel line
Parallel lines, parallel
Parallel line
Parallel line
Parallel line, parallel

Automation of the world, automation

Parallel lines
Parallel lines
Parallel, parallel lines
Parallel lines
Parallel lines
Parallel, parallel linesCaptcha
Liedje Babylon Zoo Parallel Lines is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Parallel Linesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Parallel Lines downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Parallel Lines in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.