Spaceman


Spaceman I always wanted you to go
Into space man (intergalactic Christ)
Spaceman I always wanted you to go
Into space man (intergalactic Christ)

Pungent smells they consummate my home
Beyond the black horizon
Trying to take control
See my girl she shivers in her bones
The sun and zenith rising
Trying to take us all

There's a fire between us
So where is your God
There's a fire between us
I can't get off the carousel
I can't get off the carousel
I can't get off the carousel
I can't get off this world

The sickening taste
Homophobic jokes
Images of fascist folks
Beam me up 'cause I can't breathe

Spaceman I always wanted you to go
Into space man

It's time to terminate the great white world
Morbid fascinations television takes control
Decimation diffrent races fall
Electronic information tampers with your soul

There's a fire between us
So where is your God
There's a fire between us
I can't get off the carousel
I can't fall off this world

The sickening taste
Homophobic jokes
Images of fascist folks
Beam me up 'cause I can't breathe

Spaceman I always wanted you to go
Into space man

Spaceman I always wanted you to go
Into space man (intergalactic Christ)
Spaceman I always wanted you to go
Into space man (intergalactic Christ)

Spaceman, Spaceman, Spaceman, Spaceman
Spaceman, Spaceman, Spaceman, Spaceman
Spaceman Spaceman *repeat to fade*Captcha
Widget
Liedje Babylon Zoo Spaceman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spacemanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Babylon Zoo Spaceman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spaceman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.