Come On


Many times you've never known the way it feels
Many times you never let it show
All the people all around never telling nobody
All the people all around never telling a soul
So, come on, let me hold you tight
So, come on, be with you all night
So come on, let me hold you, hold you
Come on
Many times we've been so out of tune with it
Many times we've never known the way
All the people all around never telling nobody
All the people all around never telling a soul
So, come on, let me hold you tight
So, come on, be with you all night
So come on, let me hold you, hold you
Come on
Show me your magic and our love will be around
Now that it's just we two, don't you let me die
Many times we've been so out of tune with it
Many times we've never let it show
All the people all around never telling nobody
All the people all around never telling a soul
So, come on, let me hold you tight
So, come on, be with you all night, so come on
Let me hold you, hold you, come on
Let me hold you tight, so, come on
Be with you all night, so come on
Let me hold you, hold you, come on
Let me hold you, hold you, come on
Let me hold you, hold you, come on!Captcha
Widget
Liedje Badfinger Come On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Badfinger Come On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.