Bamboogie


I wanna dance, I wanna dance, I wanna get down tonight
I wanna dance, I wanna get down tonight
I wanna dance, I wanna get down tonight

Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight
Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight

I wanna dance, I wanna get down tonight
I wanna dance, I wanna get down tonight
I wanna get down, get down, get down, get down, get down
Get down, get down, get down, get down tonight

Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight
Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight

Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight
Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight

Get down tonight, get down tonight
Get down tonight, get down tonight
Get down tonight, get down tonight

I wanna dance, I wanna dance, I wanna get down tonight
I wanna dance, I wanna get down tonight
I wanna get down, get down, get down, get down, get down
Get down, get down, get down, get down tonight

Get down tonight, get down tonight
Get down tonight, get down tonight
Get down tonight, get down tonight
Get down tonight, get down tonight

Get down tonight, get down tonight
Get down tonight, get down tonight
Get down tonight, get down tonight
Get down tonight

Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight
Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight

Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonight
Do a little dance, make a little love
Get down tonight, get down tonightCaptcha
Widget
Liedje Bamboo Bamboogie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bamboogiemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bamboo Bamboogie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bamboogie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.