Songtekst van Bananarama: Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye

Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye


Na na na na na na na na
Hey hey hey goodbye

He'll never love you
The way that I love you
'Cause if he did no,
No he wouldn't make you cry

(bridge)

He might be thrilling baby but my love's
So dog-gone willing so kiss him,
Go on and kiss him goodbye

(chorus):

Na na na na na na na na
Hey hey hey
Goodbye

He's never near you
To comfort and cheer you,
When all those sad tears are
Falling baby from your eyes

(bridge)

(chorus repeat fade)Captcha
Liedje Bananarama Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bananarama Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.