Average Girl


So what I'm not your average girl
I don't meet the standards of this world
Chasing after boys is not my thing
See I'm waiting for a wedding ring

Chorus
No more dating
I'm just waiting
Like sleeping beauty
My prince will come for me
No more dating
I'm just waiting
'Cause God is writing my love story

Boys are bad; that's certainly not true
'Cause God's preparing one for you
If you get tired waiting till he comes
God's arms are the perfect place to run

Chorus

Bridge
Sleep - that's the only thing for me
'Cause when I sleep
God's preparing one for me

ChorusCaptcha
Liedje BarlowGirl Average Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Average Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Average Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Average Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.