Beautiful Ending


Oh tragedy has taken so many
Love lost cause it all forgot who you were
And it scares me to think that I would choose
My life over you
Oh my selfish heart
Divides me from you
It tears us apart

So tell me what is our ending
Will it be beautiful
So beautiful

Oh why do I let myself let go
Of hands that painted the stars and holds tears that fall
And the brighter my heart makes me forget
It's not me but you
Who makes the heart beat
I'm lost without you
You're dying for me

So tell me what is our ending
Will it be beautiful
So beautiful
Will my life find me by your side
Your love is beautiful
So beautiful

At the end of it all I wanna be in your arms [x4]

So tell me what is our ending
Will it be beautiful
So beautiful
Will my life find me by your side
Cause your love is beautiful
So beautifulCaptcha
Liedje BarlowGirl Beautiful Ending is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Endingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Beautiful Ending downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Ending in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.