Hallelujah


Hmm, my baby
Heaven sent You to me
All the world's been praying
Who will save?

But who am I?
That here tonight
I hold the one
Who'll bring us life

Hallelujah, we've been found
A child is born to save us now
Hallelujah, light has come
A Savior who will set us free
A promise for those who believe

Do You hear the Angels
Sing for You, my baby?
Men and kings have
Come to bow to You

But here in my arms
So close to me
The son of God
Now all can see

Hallelujah, we've been found
A child is born to save us now
Jesus Hallelujah, light has come
A Savior set us free

So praise to God on high
He has heard our cryCaptcha
Widget
Liedje BarlowGirl Hallelujah is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hallelujahmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Hallelujah downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hallelujah in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.