Here's My Life


Once again I said my goodbyes to those I love most
My heart feels that familiar pain as I long for home
'Cause this road is hard when I feel so far

God I'm crying out tonight
'Cause I've given You my life
But I'm tired and I'm missing what's behind
So once more here's my life

On the day that You called my name, all that I knew changed
I found when I said yes, that I'd never be the same
Though the call is hard, You are worth it all

God I'm crying out tonight
'Cause I've given You my life
But I'm tired and I'm missing what's behind
So once more

Even when the tears are falling
When I find I fear the calling
You remind me words You've spoken over my life
Promises I've yet to see, You comfort me

God I'm crying out tonight
'Cause I've given You my life
But I'm tired and I'm missing what's behind
So once more

God I'm crying out tonight
'Cause I've given You my life
But I'm tired and I'm missing what's behind
So once more here's my life, here's my lifeCaptcha
Liedje BarlowGirl Here's My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here's My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Here's My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here's My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.