Songtekst van BarlowGirl: I'll Be Home For Christmas

I'll Be Home For Christmas


I'm dreaming tonight of a place I love
Even more than I usually do
And although I know
It's a long road back, I promise you

I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents under the tree

Christmas Eve will find me
Where the love-light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams

I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow and mistletoe
And presents under the tree

Oh, Christmas Eve will find me
Where the love-light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreamsCaptcha
Liedje BarlowGirl I'll Be Home For Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Be Home For Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl I'll Be Home For Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Be Home For Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.