I Need You To Love Me


Why, why are you still here with me
Didn't you see what i've done?
In my shame i want to run and hide myself
but God's here i see the truth
i don't deserve you

(chorus)

But i need you to love me, and i
I won't keep my heart from you this time
and i'll stop this pretending that i can
somehow deserve what i already have
i need you to love me

I, i have wasted so much time
pushing you away from me
i just never saw how you could cherish me
cause you're a God who has all things
and still you want me

(chorus)

Your love makes me forget what i have been
your love makes me see who i really am
your love makes me forget what i have been

And i need you to love me
and i need you to love me
and i'll stop this pretending that i can
somehow deserve what i already haveCaptcha
Liedje BarlowGirl I Need You To Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Need You To Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl I Need You To Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Need You To Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.