Keep Quiet


All the things I've sacrificed
So that I could bring You to this world
I want them to see You in me
But Your name just keeps them far from me

So, I'll keep quiet
Let's hope they see I'm different

Jesus, Jesus, why's Your name offensive?
Why are we so scared to tell this world You saved us?
When all of the hope of the world's in Your name
Why are we so scared to say, oh, Jesus, yeah, Jesus

If I avoid to speak Your name
Tell me would You do the same to me?
If relevance becomes my goal
Tell me will I lose You to its hold

But if I keep quiet
They'll never see I'm different

Jesus, Jesus, why's Your name offensive?
Why are we so scared to tell this world You saved us?
When all of the hope of the world's in Your name
Why are we so scared to say, yeah, Jesus, whoa, Jesus, yeah

I'm sorry, I've cared about my name more than Yours
I'm so sorry, how could I hide You anymore?
But if I keep quiet
They'll never see I'm different

Jesus, Jesus, why is Your name so offensive?
Why are we so scared to tell this world You saved us?
When all of the hope of the world's in Your name
Why are we so scared to say, oh Jesus, whoa Jesus, yeah
Oh Jesus, whoa JesusCaptcha
Widget
Liedje BarlowGirl Keep Quiet is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep Quietmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Keep Quiet downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep Quiet in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.