Songtekst van BarlowGirl: Never Alone (acoustic Version)

Never Alone (acoustic Version)


I waited for You today but You didn't show, no, no, no
I needed You today, so where did You go?
You told me to call, said, You'd be there
And though I haven't seen You are You still there?

I cried out with no reply and I can't feel You by my side
So I'll hold tight to what I know, You're here and I'm never alone

And though I cannot see You and I can't explain why
Such a deep, deep reassurance, yeah You've placed in my life
Oh, oh, we cannot separate, You're part of me
And though You're invisible I'll trust the unseen

I cried out with no reply and I can't feel You by my side
So I'll hold tight to what I know, You're here and I'm never alone

Cannot separate, You're part of me
And though You're invisible I trust the unseen, yeah

I cried out with no reply and I can't feel You by my side
So I'll hold tight to what I know, You're here and I'm never aloneCaptcha
Widget
Liedje BarlowGirl Never Alone (acoustic Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Never Alone (acoustic Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Never Alone (acoustic Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Never Alone (acoustic Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.