Porcelain Heart


Broken heart one more time
Pick yourself up why even cry?
Broken pieces in your hand
Wonder how you'll make it whole

You know, you pray this can't be the way
You cry, you say somethings gotta change
and mend this porcelian heart of mine, of mine

Someone said a broken heart
Would sting at first then make you stronger
I wonder why this pain remains
Were hearts made whole just to break

You know, you pray this can't be the way
You cry, you say somethings gotta change
and mend this porcelian heart of mine

Creator only you take brokeness
And create it into beauty once again

You know, you pray this can't be the way
You cry, you say somethings gotta change

You know, you pray this can't be the way
You cry, you say somethings gotta change
And mend this porcelian heart, please mend this porcelian heart of mine

Of mine
Creator mend this heartCaptcha
Liedje BarlowGirl Porcelain Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Porcelain Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje BarlowGirl Porcelain Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Porcelain Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.