Flava Honey


Just like a breeze
You got me caught up in your hair
from the way you talk to the way you dress
and all the perfumes that you wear girl
Sweeter than candy
Finer than the finest wines
and from your butterscotch thighs
to your honey treat
I wanna lick you everywhere

When you taste so sweet
good enough to eat
you got flava honey, so sexy girl
When you talk that way
makes me wanna say
you got flava honey, so tasty girl

Girl, you've got the flavor
that I want from you right now
get ??? on a licorice stick
So I can rub you down girl
Bees got the honey
but I'm so sweet on you
I've got the munchies for you baby
So tell me what you wanna doCaptcha
Widget
Liedje Barrio Boyzz Flava Honey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flava Honeymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Barrio Boyzz Flava Honey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flava Honey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.