Life In Vain


Don't want you to feel this way
Don't want you to fall down from the sky

shadow land
Helping you but it seems to make you hide

I don't wanna live my life in vain
I don't wanna walk the streets of rain
I don't wanna feel this pain for chain
I don't wanna live my life in vain

Back and forward, yes I hit the vibe, vibe
Pain is in my head yes I got this ,
Back and forward, yes I hit the vibe, vibe
Pain is in my head yes I got this ,
Hardcore break

Like a MC you

Feel the pressure
Step the feel come on feel the bassCaptcha
Widget
Liedje Basic Element Life In Vain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life In Vainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Basic Element Life In Vain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life In Vain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.