Rok The World


We're gonna rock the world !

We stand up united, we're fighting as friends
We'll be there tomorrow, yeah right to the end
Freedom, we're talking 'bout freedom
We walk through the fire, we walk through the rain
The kind of desire that does never fade
Freedom, we're talking 'bout freedom

We're gonna rock the world and make the goal
We're gonna shock the world, we're gonna rock all the world tonight
We're gonna rock the world and get it right
We're gonna rock the world and make the goal
We're gonna shock the world, we're gonna rock all the world tonight
We're gonna rock the world and get it right

Everybody go down, everybody go down, everybody go down,
To back up my ……
We rock-rock the world

We stand up united, we're fighting as friends
We'll be there tomorrow, yeah right to the end
Freedom, we're talking 'bout freedom
We walk through the fire, we walk through the rain
The kind of desire that does never fade
Freedom, we're talking 'bout freedom

We're gonna rock the world !Captcha
Widget
Liedje Basic Element Rok The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rok The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Basic Element Rok The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rok The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.