Songtekst van Basic Element: This Must Be A Dream

This Must Be A Dream


This must be a dream all I want is to see you
But then I think you take a part of my soul
This must be a dream all I want is to see you
But then I'm always running out of the door

It's a dream
Would you make it come true just for me
Would you realize my dream
Could it be just you and me

Watch me so watch me now
Can you come and feel you come real low
I'm givin up and dance, I'm givin up and dance
I live for
NoI wanna come back
Respect manreal low
So come on follow meCaptcha
Widget
Liedje Basic Element This Must Be A Dream is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied This Must Be A Dreammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Basic Element This Must Be A Dream downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje This Must Be A Dream in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.