Montauk


It's getting cold
Thought it was too soon to tell
But it was terribly old
And now the heartbeat slows
To a heartless crawl

The lights went out
The lights went out
And darkness filled the house on
A tiring night under a Long Island sky

I thought I'd known the consequence,
Sweetness,
Can you believe this?
Mess we've made of it
This mess we've made of it

In years to come it might make sense
Sweetness
Can you believe this
Just what's become of it
What's become of it

But If you hear this and you think you're ready, meet me in
Montauk where
We'll write out in the sand
Here lies the destiny
Of two hurt souls afraid to be
Cured again
That could be our epitaph

I thought i'd know the consequence
Sweetness
Can you believe this
Mess we've made of it
This mess we've made of it
In years to come it might make sense
Sweetness
Can you believe this
What's become of it
What's become of it

I thought i'd know the consequence
Sweetness
Can you beileve this
Mess we've made of it
This mess we've made of it
In years to come it might make sense
Sweetness
Can you believe this
What's become of it
What's become of it
I know i know

I thought i'd known the consequence
Sweetness
Can you believe this
Mess we've made of it
This mess we've made of it
In years to come it might make sense
Sweetness
Did you foresee this
What's become of it
What's becomeCaptcha
Widget
Liedje Bayside Montauk is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Montaukmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bayside Montauk downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Montauk in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.