Change In Your Loving


There's a change in your loving
Strange kind of loving
A change in your loving
You are cold to the touch
Change in your loving
Strange kind of loving, baby
A change in your loving
Once you loved me so much

You started a fire
Inside of me
My burning hot body
Was a hundred and three
But lately I'm feeling
A drop in temperature
You're cooling down, baby
And I'm begging for more

There's a change in your loving
Strange kind of loving
A change in your loving
You are cold to the touch
Change in your loving
Strange kind of loving, baby
A change in your loving
Once you loved me so much

With you I was feeling
So secure
When I was down and had the blues
You had the cure
Now things are so different
But I believe I understand
I may be sharing your lips
With another man

Change in your loving
Strange kind of loving

A change in your loving
You are cold to the touch
There's a change in your loving
Strange kind of loving, baby
A change in your loving
Once you loved me so much

A change in your loving
A change in your lovingCaptcha
Liedje B.B. King Change In Your Loving is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Change In Your Lovingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Change In Your Loving downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Change In Your Loving in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.