Darling What Happend


Oh darling, what happened to that beautiful smile?
The ones you gave me any time we were face to face
Oh is it someone else taking my place
Oh baby, what happened

Oh what happened to those fast heartbeats?
The ones that excited me so
Oh tell me, don't you love me
Oh, baby, don't you care any more?
Darling, what happened

Oh it's so sad what a little time can do
Oh when you're hanging out with another
Losing a love with you
All those good times we had
Baby, just me and you

Oh darling, before I go
There's one thing I'd like to know
Don't you love me?
Don't you care any more?
Darling, what happenedCaptcha
Liedje B.B. King Darling What Happend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Darling What Happendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Darling What Happend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Darling What Happend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.