Feel Like A Million


I've got a real fine woman and she gives me everything
I've got a real fine woman and she gives me everything
It just makes me feel so good just to hear my baby call my name

My baby's sly way of loving makes me feel so good I could sing
My baby's sly way of loving makes me feel so good I wanna sing
Yes, I feel just like a millionaire
When I hear my baby call my name

Yes, there ain't nobody like my baby
That's the reason I love her so
Ain't nobody, nobody, nobody like my woman
That's the reason I love her so
Yes, I would even die for her and I want the whole world to know

Yes, when I'm down she'll pick me up
And tell me "Daddy you can't lose"
Yes, when I'm down, when I'm down, when I'm down, people
My baby tell me I can't lose
Yes, when all of my friends forget about me
My baby keeps away these bluesCaptcha
Liedje B.B. King Feel Like A Million is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feel Like A Millionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Feel Like A Million downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feel Like A Million in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.