I Cant Let You Go


What did I do wrong, baby
I tried to keep you satisfied
Whenever you needed me
I was right there by your side
Now tell me
What's the reason, baby
What's the reason
You're leaving me

I ain't got nobody else
Baby, it's always been you
'Cause there ain't nobody
Ain't nobody else
Can make me feel the way you do
I love you, I love you
I love you so, baby
You know I just can't
I just can't let you goCaptcha
Liedje B.B. King I Cant Let You Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Cant Let You Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King I Cant Let You Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Cant Let You Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.