My Heart Belongs To You


My heart belongs to only you
I've never loved as I love you
You set a flame within me burning
A flame to stay within me years

It's just for you I want to live
It's just to you my heart I give
I'll always be your slave, my darling
Through the coming years

There was sometime when I was doubtful
Of this new love affair
But now my mind is no more doubtful
I found my heaven with the help of a prayer

You are the song within my soul
A melody that can grow
I've known for long my heart belongs to
Only you

There was sometime when I was doubtful
Of this new love affair
But now my mind is no more doubtful
I found my heaven with the help of a prayer

You are the song within my soul
A melody that can grow
I've known for long my heart belongs to
Only youCaptcha
Liedje B.B. King My Heart Belongs To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Heart Belongs To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King My Heart Belongs To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Heart Belongs To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.