Songtekst van B.B. King: The Worst Thing In My Life

The Worst Thing In My Life


Yes, it was the worst thing in my life
The worst thing I ever witnessed to
The worst thing in my life
The worst thing I ever witnessed to
When the woman that I love
Went to say it was really through

Yes I said take it easy baby
A lot of things came before we part
Yes I said take it easy baby
A lot of things came before we part
Yes, a lot of the foolish things you've doin' baby
I want to know what do you think you're doing to me
Because you think you've so sweet

Yes, don't say that you want to leave me baby
But think of the shape you'll be in
Yes, don't say that you want to leave me baby
But just think of the shape you'll be in
I want to know you'll hate you ever met me
And you'll hate the day when we began

Why should you acusse me baby
Without me givin' you a cause
Want to know why should you acusse me baby
Without me givin' you a cause
I know I've been good to you baby
As if I was Santa Claus

Yes, you don't think much of your life baby
Baby to put yourself on the spot
Yes, you don't think much of your life baby
Honey to put yourself on the spot
Yes, when the people see me clowin' woman
Well I wonder what you gotCaptcha
Liedje B.B. King The Worst Thing In My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Worst Thing In My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King The Worst Thing In My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Worst Thing In My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.