Cut Off The Top


Check the meaning don't stop the teasing now
Watch the ceiling crashing down to the floor
If you want it get it coming after dark
Guess we'll make it faster than you ever thought

Climb this mountain to cut off the top
Damage
First i swallow then i throw up
Damage
Come and try me falling apart
Damage
Climb this mountain to cut off the top
Damage

Stripped to the bone
Ready to go
You can never tell getting hell from being well so let me spell
It's me against the world

I see at least you live by the rule
Now that you're stuck to the groove

Stop the fuss now pray for love
Raise your head now say goodbye
A sudden rush covers up my doubts
You never know how the drugs work out
Come down watch the whole thing explode
DamageCaptcha
Liedje Beatsteaks Cut Off The Top is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cut Off The Topmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Cut Off The Top downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cut Off The Top in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.