Demons Galore


This is mine it will never be yours
Stay away from what I love
Cause it's the only thing I've got
Won't stick to those I can not trust
No matter how you gonna try
I never sell and you can't buy
So don't you tell what's up your sleeve
Lock it away and let me be
I don't mind I don't care
Lock it away and let me be

This is mine it will never be yours
I got mine and you got yours

It's written all over your skin
You never out the liar in
As if you knew it's gonna be
The end of you the end of me

You're going astray getting carried away
So breathe and receive what you cannot believe
Until you know I don't belong to anyone

Got to give it a break we are going astray
Tried and true ways have been leading to demons galore

I got mine and you got yours

Burn down this ground meet your path thenCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks Demons Galore is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Demons Galoremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Demons Galore downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Demons Galore in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.