Hand In Hand


she follows me down to where i go
she comes in a cloud but she don't know
she walks in a haze
do we get up before it ever gets too late

hand in hand we walk on down
the alley and our common ground
we walk in a haze
do we pass out before we ever know what's on

she ain't never gonna get wise
and i feel better with my hands tied

she follows me down to where i go
not pulling a chain not feeling low
don't wake me up
i can't relate to any other song today

hand in hand we walk along
the alley and our common ground
i walk in haze why should i care

i'm waiting out the days go anywhereCaptcha
Widget
Liedje Beatsteaks Hand In Hand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hand In Handmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Hand In Hand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hand In Hand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.