Loyal To None


all the people say have a nice day
what they mean man i don't care
what they say don;t wanna hear it no more
it's just a trick to keep me out of the door

i don't need it
i don't want it
i don't feel it

they try to keep me in their line
they just want me to do it fine
all i wanna say is fuck you all
i am not your stupid doll

i don't need it
i don't want it
i don't feel itCaptcha
Liedje Beatsteaks Loyal To None is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Loyal To Nonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beatsteaks Loyal To None downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Loyal To None in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.