Songtekst van Beborn Beton: Deeper Than The Usual Feeling

Deeper Than The Usual Feeling


I thought she was an angel
Beautiful and kind
I thought she was an angel
Till the day she ran away
And blew my mind

I tried to hold her
Keep her in my arms
She was so cold
And when she smiled I felt
My heart was torn apart

I thought we had a thing
Much deeper than the usual feeling
And after all I was too blind
To see our love deceasing

I thought she was my baby
Innocent but wise
I thought she was my baby
But I didn't see the sadness in her eyes

I couldn't stop her
Did I even try?
I'd send her letters if I had the chance
But there'll be no reply

I thought we had a thing
Much deeper than the usual feeling
And after all I was too blind
To see our love deceasingCaptcha
Widget
Liedje Beborn Beton Deeper Than The Usual Feeling is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deeper Than The Usual Feelingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beborn Beton Deeper Than The Usual Feeling downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deeper Than The Usual Feeling in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.