Big Stompin Mama


(now brothers and sisters,(? ) in vietnam

And I want you all to be singing while i?m
Pickin up these herbs here)

Big stompin mama with a can of ?
Thick gold chain wrapped around your neck
Bottle of pain plate in the wedge
? ? ? ? ? ?
Big stompin mama with a big check comin
Discount finger with a ring all around it
Stump-back dog cake eatin up blood (? )
Steamboat blowin up the gale all the mud
Gettin what ya need off a broke-face weasel
And the diesel burning oil in the campfire roach
She?s a lover she?s a money-squeezin
Never-please-her all night longCaptcha
Widget
Liedje Beck Big Stompin Mama is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Stompin Mamamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beck Big Stompin Mama downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Stompin Mama in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.