cold brains


Cold brains, unmoved, untouched, unglued
Alone at last
And no thoughts, no mind, to rot behind
A trail of disasters

A final curse
Abandoned hearse
We ride, disowned
Corroded to the bone

The fields of green are bent, obscene
I lay upon the gravel
And a worm of hope, a hangman?s rope
Pulls me one way or the other

A final curse
Abandoned hearse
We write these songs
Corroded to the bone

A bird of song is heard no longer
In the evacuated heavens
The drain is drawn and drained and gone
And on and on, it doesn?t matter

A final curse
Abandoned hearse
We ride, disowned
Corroded to the bone

A bird of song is heard no longer
In the evacuated heavens
The drain is drawn and drained and gone
And on and on, it doesn?t matterCaptcha
Widget
Liedje Beck cold brains is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied cold brainsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beck cold brains downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje cold brains in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.