Night feverBee Gees - Nigh Fever
Dancin' through the crowd,
there is movement all around
There is something goin' down
and I can feel it
On the waves of the air,
there is dancin' out there
It's a love we can share,
and they can't steal it
And that sweet city woman,
she moves through the light,
controlling my mind and my soul
When you reach out for me
girl, and the feelin' is right,
then I get night fever, night fever
We know how to do it
Gimme that night fever, night fever
We know how to show it
Here I am,
prayin' for this moment to last,
livin' on the music so fine,
borne on the wind,
makin' it mine
Night fever, night fever
We know how to do it
Gimme that night fever, night fever
We know how to show it
In the heat of our love,
don't need no help for us to make it
Gimme just enough, takin' us to the mornin'
I got fire in my mind
I got higher in my walkin'
And I'm glowin' in the dark;
I give you warnin'
And that sweet city woman,
she moves through the light,
controlling my mind and my soul
When you reach out for me
girl, and the feelin' is right,
then I get night fever, night fever
We know how to do it
Gimme that night fever, night fever
 We know how to show it
Here I am,
prayin' for this moment to last,
livin' on the music so fine,
borne on the wind,
makin' it mine
Night fever, night fever
We know how to do it
Gimme that night fever, night fever
We know how to show it

Esta letra foi retirada do site LetrasmusbrCaptcha
Widget
Liedje Bee Gees Night fever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Night fevermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bee Gees Night fever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Night fever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.