Hobo Chang Ba


Strawwood claw rattlin' m' jaw
I can't call it usin'
It's Just sumptin soothin'
Feather times uh feather
Mornin' time t' thaw
Hobo chang ba
Hobo chang ba
Standin' still is losin'
Feather times a feather
Mornin' time t' thaw
Strawwood claw rattlin' m' jaw
Hobo chang ba
Hobo chang ba
Hobo chang ba 'o
Hobo chang ba 'o
Stand t' gain m' ground
Lay t' rest the law
The ocean is m' mother
'n the freight train is m' paw
Hobo chang ba, hobo chang ba, hobo chang ba 'o
The rails I ride 'r rustin'
The new sunrise m' trustin'
The rails I ride 'r rustin'
The new sunrise m' trustin'
Strawwood claw rattlin' m' jaw
Hobo chang ba ooh, Hobo chang ba, HoboCaptcha
Liedje Beefheart Captain Hobo Chang Ba is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hobo Chang Bamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beefheart Captain Hobo Chang Ba downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hobo Chang Ba in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.