All I Have


I have not lost my way
Against the heavy tides of normalcy
Some faces fade
And still I carry on into the day

[Chorus]

Don't want to see the end I know
It takes so much to not let go
Don't want to carry on alone
But time will take what's owed

This time is all I have
I don't ask for much and likely need much less
I'd rather die
Than see my life turned grey by thoughts that bind

[Chorus] x3Captcha
Widget
Liedje Bella Morte All I Have is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Havemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte All I Have downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Have in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.