Fall No More


Find the end, let us start again
Feelings lost now surge as oceans
So grey she rises to the world
And her name shattered years ago
Scattered with the northern snow
Fragments hidden well within our minds

Till the rains fall no more
Till the nights no longer find us here alone
Till the rains fall no more
Till the night no longer finds us here alone

In death's eyes sorrow lingered once
Seeing her life torn apart
The shackles fell to see her free to walk the earth
In her eyes life is present still
Through the day I watch her sleeping
I hold her close forever more

(Chorus)Captcha
Widget
Liedje Bella Morte Fall No More is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fall No Moremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bella Morte Fall No More downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fall No More in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.