Gone


I thought I'd write, I thought I'd let you know
In the year since you've been gone I've finally let you go
And I hope you find some time to drop a note
But if you won't
Then you won't
And I will consider you gone
I know that you went straight to someone else
While I worked through all this shit here by myself
And I think that you should spend some time alone
But if you won't
Then you won't
And I will consider you gone
I wake up in the night
All alone and it's alright
The chemicals are wearing off
Since you've gone
The days go on, the lights go off and on
And nothing really matters when you're gone
If you think that you feel nothing at all
If you don't (If you don't)
Then you don't (No, you won't)
If you won't
Then you won't
And I will
Then I will
Yeah, and I will consider you goneCaptcha
Liedje Ben Folds Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ben Folds Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.