Devil's Eyes


Under the black banner
I lead my life
I'm looking from above on disease
Christian world
I'm enlighten between sick people
They pass on their constrain
By generation
In present empty, dirty world
I'm watching by devil's eyes
On unsuccessful prophecy
Desperate ship's Evangels
Left for devour
By wolfs from the darkness

Lucifer is the way
To self-perfection
Lucifer is teacher
Of dignity and pride
Lucifer is conqueror
Against unnatural rules
Lucifer is the guide
For enlighten legions
Master help me to wake up people
Chosen to command
Under your majesty
Burn by lightning's fire
My life line
Or cut my earthy existentCaptcha
Widget
Liedje Besatt Devil's Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Devil's Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Besatt Devil's Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Devil's Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.