The Outpost


I have been where silence dwell
Tried to keep you far away
I feel something's still around
It has been kept from us

All illusions are just fractions
Of the fears that they stole from your mind

I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
All illusions seems so real
I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
It's the outpost of my mind

When the darkness came you saw
Now i share what you believe
You are in my silent room
Now i understand it

All illusions were just fractions
Of the fears you carried all the way

Now you touch what i have reached
You cannot hold them back aahhh
All illusions seems so real
Now you touch what i have reached
You cannot hold them back aahhh
It's the outpost of our minds

I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
All illusions seems so real
I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
It's the outpost of my mindCaptcha
Widget
Liedje Beseech The Outpost is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Outpostmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beseech The Outpost downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Outpost in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.