Songtekst van Beyond The Embrace: The Bending See

The Bending See


We pray to the man made god
Our identity all but lost
Ever searching to find yourself
Through this maelstrom of corporate hell
The bending sea attacks the weak
Engulfing the heartfelt world
The waves come crashing down
With arms of bitter savage beasts

Yet we swim this race
Always hampered by the loss of sight
The threat of drowning not enough to quell the sacrifice

But who can recount it all
The high daring in the will
Conscience lost in a tranquil sleep
Drowning yourself in the bending sea
The bending sea attacks the weak
Engulfing the heartfelt world
The waves come crashing down
With arms of bitter savage beasts

Lost as one
Within the storm and wrath of whirlwind
Mankind lost as oneCaptcha
Widget
Liedje Beyond The Embrace The Bending See is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Bending Seemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Beyond The Embrace The Bending See downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Bending See in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.