Songtekst van Big Bill Broonzy: Down In The Alley

Down In The Alley


Got a sweet woman, she give me what I need
She lives down the alley and she's built with speed
So take me down in the alley
So take me down in the alley
So take me down in the alley if you wanna satisfy me

Don't want no liquor, thirty cents a shot
That stuff down the alley really hits the spot
So take me down in the alley
So take me down in the alley
So take me down in the alley if you wanna satisfy me

Take me down in the alley boy, if you wanna satisfy me
(piano solo by Black Bob)

If you wanna somethin', smell like fish
Down in the alley you can find that dish
So take me down in the alley
So take me down in the alley
So take me down in the alley if you wanna satisfy me

I'm a tough man, I don't want nothin' nice
Goin' down the alley where the wimmen shootin' dice
So take me down in the alley
So take me down in the alley
So take me down in the alley if you wanna satisfy me

Take me down in the alley boy, where the wimmen shootin' dice
If you wanna satisfy me

Don't give me no woman, from uptown
The wimmen down the alley really breaks 'em down
So take me down in the alley
So take me down in the alley
So take me down in the alley if you wanna satisfy me

Gonna sing this verse, ain't gonna sing no more
If you wanna find me you know where to go
Just go down in the alley
Just go down in the alley
Just go down in the alley, baby if you wanna find meCaptcha
Liedje Big Bill Broonzy Down In The Alley is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Down In The Alleymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Bill Broonzy Down In The Alley downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Down In The Alley in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.