Colombian Necktie


Gotta get loaded, I gotta go off
Don't call her to save me
Don't call her hack off
More like an ashcan
More like a time bom
More like a stovepipe
Columbian necktie
I don't want to die, I just wanted to give her the works
Don't call her to safety ??
Don't call her to report
More like an ashcan
More like time bom
More like a stovepipe
Columbian necktie
I don't want to die, I just wanted to give her the works
When I get loaded, gotta go home
Don't call her to safety
Don't call her hack off
More like an ashcan
More like time bom
More like a stovepipe
Columbian necktie
I don't want to die, I just wanted to give her the worksCaptcha
Widget
Liedje Big Black Colombian Necktie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Colombian Necktiemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black Colombian Necktie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Colombian Necktie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.