Crack


I have never been so happy in my whole life
I've been denied this so long, I'm sure it's right
Finally, this is working
Finally, this is life
Finally, this is working
Finally, this is life
In comes the crack
And everything falls apart
In comes the bowl, nice ??
Then comes the crack
And everything comes apart
Then comes the night
Then you die
I still can't believe this
This is something I've done
I've never been so broken
I've never hurt so much
This is like a slap in the face
This is like an amputation
This is like a slap in the face
This is lake an amputation
Then comes the crack
And everything falls apart
Then comes the bowl
Then you die
Then comes the crack
And everything comes apart
Then comes the night
Then you die
I still can't believe this
This is something I've done
I've never been so broken
I've never hurt so much
This is like a slap in the face
This is like an amputation
This is like a slap in the face
This is like an amputation
This is like a slap in the face
This is like an amputation
This is like a slap in the face
This is like an amputation
This is like a slap in the face
This is like an amputation
This is like a slap in the face
This is like an amputation
Then comes the crack
And everything falls apart
Then comes the bowl
Then she dies
And then comes the crack
And everything is torn apart
And then comes the night
And then she diesCaptcha
Widget
Liedje Big Black Crack is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crackmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black Crack downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crack in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.