Kasmir S Pulaski Day


Saw something go wrong today when along, when a car went by
Grey car blew up today when along, when a car went by
Never thought it really happened that way
Never thought it really happened that way
Never thought it really happened that way
Drew a rod and they blew him away
Down on the south side, out on Pulaski
There were pieces of a man all over the skyway
Well I suffered real bad today, just like in the movies
Why did mm get an mm mm like that?
I even felt a little sick
I never thought it really happened that way
I never thought it really happened that way
I wouldn't want to check out in that way
Drew a rod and they blew him away
There were pieces of a man all over the skyway
There were pieces of a man
mm mm in the ashtray
What are you trying to prove now, Benny?
What are you trying to call me, Benny?
Better stay out of it, Benny
Stay out of my wayskiCaptcha
Widget
Liedje Big Black Kasmir S Pulaski Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kasmir S Pulaski Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black Kasmir S Pulaski Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kasmir S Pulaski Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.