Kitty Empire


The Emperor makes his rounds, Master of all Cats
Fat in the Midwest, Emperor rolls his little balls -- Catland
Says hi to his pal Walter, for all that smoking in the backyard
The neighbors do not understand, he's an aberration
Even makes a funny noise
He plays great hunter with a ball-point pen
When the cat's away, ah, it's a regular rat day
When the rat's away, ah, King Cat, King Cat can play day
I jump around with my wang in the wind
It flops around, you admired it
I am your neighbor now
You can't stop me now
In exchange??, I will even run a mm mm mm??
If not, then all I want is something else
You will ask them for me
In exchange, I'll piss on everything you value
I am the Emperor of Cats
I do what I want now, cats
I do what I want now, cats
I shit outside if I want to
All a part of my, ow, kitty empireCaptcha
Liedje Big Black Kitty Empire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kitty Empiremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black Kitty Empire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kitty Empire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.